مهد کودک , مدرسه

مهد کودک , مدرسه
  • معرفی امکانات , ویژگی ها و قوانین
  • ارائه نمره ها به والدین
  • ارتباط با معلمین و مسئولین از طریق نرم افزار
  • ارائه اخبار و اطلاعیه ها
  • برنامه کلاسی
  • معرفی برنامه ها ( اردو ها / مسابقات / فعالیت ها)
  • معرفی منتخبین آموزشگاه و افتخارات آن
  • زمانبندی آزمون ها / امتحانات

نمونه کار

همایش امر به معروف شهرداری مشهد دریافت برنامه

همایش امر به معروف شهرداری مشهد

گروه صنعتی بارش نسخه IOS دریافت برنامه

گروه صنعتی بارش نسخه IOS

مبلمان آراکس دریافت برنامه

مبلمان آراکس

کلینیک پوست و موی شهیر دریافت برنامه

کلینیک پوست و موی شهیر