دانشگاه ها

دانشگاه ها
  • معرفی دانشگاه و رشته های موجود و راه های ورود به آن
  • معرفی اساتید و هیات علمی
  • دریافت فرمهای مختلف ( آموزش , کارآموزی و ... )
  • چارت انجام کار های مختلف ( دریافت کارت دانشجویی و ارائه پایان نامه و ... )
  • پروفایل اساتید
  • آپلود فایل های مورد نیاز دانشجویان توسط استاید ( پروفایل استاد)
  • درج نمره ها در پروفایل استاد

نمونه کار

همایش امر به معروف شهرداری مشهد دریافت برنامه

همایش امر به معروف شهرداری مشهد

گروه صنعتی بارش نسخه IOS دریافت برنامه

گروه صنعتی بارش نسخه IOS

مبلمان آراکس دریافت برنامه

مبلمان آراکس

کلینیک پوست و موی شهیر دریافت برنامه

کلینیک پوست و موی شهیر