آزمایشگاه

آزمایشگاه
  • معرفی و تفسیر آزمایش های مختلف
  • پیگیری جهت آماده بودن جواب آزمایش
  • دریافت جواب آزمایش از طریق نرم افزار PDF
  • محاسبگر تست BMI
  • محاسبگر درصد چربی بدن
  • محاسبگر ضربان قلب مطلوب
  • پایگاه داده داروها ( شیمیایی – گیاهی )

نمونه کار

همایش امر به معروف شهرداری مشهد دریافت برنامه

همایش امر به معروف شهرداری مشهد

گروه صنعتی بارش نسخه IOS دریافت برنامه

گروه صنعتی بارش نسخه IOS

مبلمان آراکس دریافت برنامه

مبلمان آراکس

کلینیک پوست و موی شهیر دریافت برنامه

کلینیک پوست و موی شهیر