موزه ها

موزه ها
  • معرفی اشیا در موزه
  • نمایش مکان شی بر روی نقشه
  • دریافت اطلاعات یک شی با اسکن بار کد دو بعدی کنار شی
  • نقشه موزه و قسمت های مختلف , اشیا روی نقشه

نمونه کار

همایش امر به معروف شهرداری مشهد دریافت برنامه

همایش امر به معروف شهرداری مشهد

گروه صنعتی بارش نسخه IOS دریافت برنامه

گروه صنعتی بارش نسخه IOS

مبلمان آراکس دریافت برنامه

مبلمان آراکس

کلینیک پوست و موی شهیر دریافت برنامه

کلینیک پوست و موی شهیر