سمینارها , همایش ها , رویداد ها

سمینارها , همایش ها , رویداد ها
  • معرفی موضوعات , اهداف , سخنرانان
  • برنامه زمانبندی
  • افراد شرکت کننده
  • ثبت نام در سیمنار

نمونه کار

همایش امر به معروف شهرداری مشهد دریافت برنامه

همایش امر به معروف شهرداری مشهد

گروه صنعتی بارش نسخه IOS دریافت برنامه

گروه صنعتی بارش نسخه IOS

مبلمان آراکس دریافت برنامه

مبلمان آراکس

کلینیک پوست و موی شهیر دریافت برنامه

کلینیک پوست و موی شهیر